Τα εκλογικά τμήματα τις καθημερινές λειτουργούν σαν σχολεία..