Μου λείπεις Μου έλειψες Μου έλειπες Μου πέρασε (έτσι κλίνεται)