-Πρέπει να κόψεις το χόρτο. -Το ελέγχω ρε πατέρα, περιστασιακά καπνίζω κανένα. -Στην αυλή ηλίθιε, θα μας φαν τα φίδια