Αφού το χρέος δεν είναι βιώσιμο, γιατί δεν ψοφάει να τελειώνουμε;