-Ποπο χάλια είσαι..  -Άσε είμαι κρυωμένη εδώ και 2 μέρες..  -Α.. είσαι και κρυωμένη...