Με τη γυναίκα μου αποφασίσαμε να μην κάνουμε παιδιά..  Θα ήταν δύσκολο για αυτά...