Τελικά για να τρέξει γυναίκα πίσω μου...   Μάλλον πρέπει να γίνω τσαντάκιας...